قیمت کولر گازی

خرید و قیمت انواع کولر گازی و اسپلیت

کولر گازی وسیله‌ای برای تهویه می‌باشد که به کمک اجزای داخلی دستگاه، سیکل تبرید تراکمی، هوای گرم داخل اتاق یا محل کار گرفته و گرمای محیط را در خارج از فضای مورد نظر یعنی بیرون دفع می‌کند. بعضی از کولر گازی ها این امکان وجود دارد که بصورت معکوس فرایند سیکل یا چرخه وجود دارند و هوای گرما در فصل زمستان را در اتاق یا محل کار، کولر گازی را تبدیل به پمپ حرارتی کرد و در فصل زمستان اتاق را گرم کنید.